Peddler
Peddler

Algemene voorwaarden

6 July 2020

Voor de Algemene Voorwaarden Winkeliers klik hier

Voor de verboden productenlijst klik hier

Welkom

Hi, welkom op Peddler! Bedankt voor het lezen van onze voorwaarden Op deze pagina worden onze gebruiksvoorwaarden en regels uitgelegd. Door Peddler te gebruiken, ga je akkoord met alle regels die we hier uiteen hebben gezet.

We hebben ons best gedaan het zo eenvoudig mogelijk te houden en niet te veel jargon en ingewikkelde termen te gebruiken.

Als je onze (Peddler BV, Wij of Ons of Peddler) website (Site) en de services die we aanbieden (Services) gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u een Peddler-account (Account) moet aanmaken om de Services en Site te gebruiken, en dat alle hierin uiteengezette voorwaarden (Voorwaarden) van toepassing zijn als wettelijk bindende regels.

Producten

De verkoop van bepaalde producten is beperkt, uitgesloten en/of verboden. Daarom mogen onze Services en de Site niet worden gebruikt voor bepaalde producten. We hebben deze producten vermeld in de lijst met Beperkte en Uitgesloten producten (toegang door hier te klikken). Deze lijst kan door ons worden gewijzigd. U stemt ermee in onze Services niet te gebruiken voor producten met die vallen onder deze beperkingen en/of uitsluitingen.

Gebruiker/Winkel

Je kunt onze website bezoeken, je word dan gezien als gebruiker. Je kunt ook producten aanbieden en verkopen aan gebruikers, dan ben je een Winkel. Als winkel moet je je houden aan de Algemene Voorwaarden Winkels (klik hier hier). Een Winkel moet ook een Winkelaccount openen voordat het mogelijk is om producten aan gebruikers aan te bieden.

Overeenkomst

Overeenkomsten om producten te kopen van een Winkel komen alleen tot stand tussen de Gebruiker en een Winkel. Wij zijn geen partij bij dergelijke Overeenkomsten, wij faciliteren alleen en stellen Gebruikers en Winkels in staat dergelijke Overeenkomsten aan te gaan.

Privacybeleid

Naast deze voorwaarden heeft Peddler ook een privacybeleid (klik hier hier) dat relevant en van toepassing is op ons gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Peddler B.V.

Hieronder vind je informatie over ons:
De wettelijke naam van ons bedrijf is:
Peddler B.V. Wij zijn een Nederlandse besloten vennootschap.

Kantoorhoudend op:
Peddler B.V.
John M. Keynesplein 12-46
1066 EP Amsterdam

E-mail address: [email protected]

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68237103
Ons btw-nummer is: NL857355855B01

Wijzigingen in de voorwaarden

Het is goed om te vermelden dat we van tijd tot tijd wijzigingen in de voorwaarden kunnen aanbrengen. Wij laten het onze gebruikers, jij dus, altijd als eerste weten. We maken de wijzigingen eenvoudig te begrijpen. Als je onze website en / of services blijft gebruiken na een wijziging, betekent dit dat je tevreden bent met de wijzigingen die we hebben aangebracht, zodat je een gebruiker kunt blijven.

Een account aanmaken.

We zouden graag in een wereld vol met Peddlers leven, maar volgens de wet moet je 18 jaar of ouder zijn (OF de wettelijke leeftijd zoals bepaald in het land waar je woont om een ​​wettelijk bindend contract te kunnen aangaan) om je aan te melden bij Peddler en volledig gebruik te maken van alle geweldige dingen die je kunt doen met een Peddler-account. Het is ook belangrijk om te vermelden dat als je eenmaal het Peddler-account hebt aangemaakt, je volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten op dat account.

Iedereen kan de site bezoeken zonder zich te registreren, maar om volledig gebruik te maken van de functies van Peddler, moet je een account bij ons aanmaken door ons je volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer te vertellen en een wachtwoord te maken. We bieden ook een optie om een ​​account aan te maken via een login van een derde partij (zoals Facebook of Google), zodat je basisinformatie zoals je volledige naam, e-mailadres en een link naar je Social profiel op die manier met ons worden gedeeld.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat de informatie die je ons geeft accuraat en volledig is. Zorg ervoor dat je jezelf niet voor doet als iemand anders (zelfs niet per ongeluk) of namen kiest die op enigerlei wijze aanstootgevend zijn voor andere mensen. Als deze regel wordt overtreden, betekent dit dat we je account moeten annuleren.

Dus, zoals al vermeld, ben je verantwoordelijk voor alle activiteiten op het account en voor het vertrouwelijk houden van jouw wachtwoord. Als je een vermoeden hebt dat iemand jouw account zonder je toestemming heeft gebruikt, moet je ons dit zo snel mogelijk laten weten door een e-mail te sturen naar [email protected] en ons vragen jouw account te blokkeren.

Doe dit niet.

We verwachten van al onze gebruikers ("je mede- Peddlers") dat zij zich verantwoordelijk gedragen en Peddler helpen om een leuke plek te zijn om online te bezoeken. Wij denken dat de sleutel om dit te bereiken, de onderstaande dingen niet te doen en te vermeiden:

 • Overtreed geen wetten waaraan je onderhevig bent (bijvoorbeeld de wetten van het land waarin je woont). Doe niets dat: inbreuk maakt op of inbreuk kan maken op de rechten van anderen (bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten); overtreedt niet de wet; of schend niet een contract of juridische band die je met iemand hebt.
 • Lieg niet tegen mensen. Plaats geen informatie waarvan je weet dat dit niet waar is of misleidend of onnauwkeurig is. Doe niets misleidends of frauduleus.
 • Bied geen verboden items aan, waaronder nep-items. Bied geen beloningen aan die illegaal zijn, of een inbreuk vormen op het beleid, de regels of richtlijnen van Peddler, of in strijd zijn met relevante wetten, statuten, verordeningen of voorschriften
 • Maak niemand slachtoffer. Doe niets dat bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, onrechtmatig, obsceen, godslasterlijk of inbreukmakend is op de privacy van iemand anders.
 • Spam niet. Verspreid geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame- of promotiemateriaal, junkmail, spam of kettingbrieven. Voer geen mailinglijsten, listservs of enige vorm van auto-responder of spam op of via de site uit.
 • Beschadig iemands computer niet. Verspreid geen softwarevirussen of iets anders (code, films, programma's) die zijn ontworpen om de goede werking van software, hardware of apparatuur te verstoren op de site.
 • Maak geen misbruik van de persoonlijke gegevens van andere gebruikers wanneer je Peddler gebruikt.
 • Probeer de goede werking van de Services niet te verstoren.
 • Omzeil geen maatregelen die we hebben genomen om de services te beveiligen.
 • Probeer geen systemen, gegevens, wachtwoorden of andere informatie te beschadigen of ongeautoriseerde toegang tot te verkrijgen, of het nu van Peddler of een andere partij is.
 • Onderneem geen actie die een onredelijke belasting vormt voor onze infrastructuur of voor onze externe leveranciers. (We behouden ons het recht voor om te bepalen wat redelijk is.)
 • Gebruik geen software of apparaat (of het nu handmatig of geautomatiseerd is) om enig deel van de site te 'crawlen' of te 'spinnen'.
 • Demonteer of reverse engineer geen enkel aspect van Peddler in een poging om toegang te krijgen tot zaken als broncode, onderliggende ideeën of algoritmen.
 • Gebruik het merk “Peddler”, ons handelsmerk, onze code of onze materialen niet zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • Elke Gebruiker of Winkel die in strijd met de Voorwaarden handelt, kan worden verwijderd van de site en/of toegang worden geweigerd tot de Site / Services, ook hun account kan worden verwijderd of opgeschort.

Hoe werkt Peddler.

In de meeste van onze voorwaarden wordt jou relatie met Peddler uitgelegd, maar in deze sectie leggen we uit hoe Peddler werkt en de relatie tussen medegebruikers en Winkels, en wie verantwoordelijk is voor wat. Dit is eigenlijk waar je mee instemt wanneer je een product koopt dat wordt aangeboden via Peddler.

Marktplaats

Peddler is een 'hyperlokale marktplaats' waar consumenten door lokale Winkels aangeboden producten kunnen bekijken, zoeken en kopen. Peddler biedt Winkels een netwerk van koeriers om bestellingen vanuit de winkel tot aan jouw deur af te leveren. Hierdoor creëren wij de meest comfortabele winkelervaring voor zowel consumenten als winkeliers. Peddler brengt de lokale winkels rechtstreeks naar de deur van de consument en biedt winkels een slimmere, efficiëntere en duurzamere manier om hun producten online te verkopen.

Productaanbieding / productvermelding.

Winkels kunnen producten die op de site te koop aanbieden (Productaanbieding) en vermelden (productvermelding). Winkels mogen alleen productaanbiedingen plaatsen nadat ze zich als Winkel hebben aangemeld en zijn geverifieerd door Peddler. Een Winkel mag geen Aanbieding doen die betrekking heeft op beperkte en uitgesloten producten.

Agreement

Gebruikers die een product op Peddler kopen, zullen direct een overeenkomst met de Winkel aangaan voor de producten die door de gebruiker zijn besteld (Overeenkomst). De Overeenkomst is alleen geldig tussen een individuele gebruiker en de Winkel die het aanbod heeft gedaan. Peddler is geen partij bij een dergelijke overeenkomst en heeft geen verplichtingen uit hoofde van een dergelijke overeenkomst in de richting van de Winkel of de Gebruiker. Peddler faciliteert Gebruikers en Winkels alleen om overeenkomsten aan te gaan.

 • Na ontvangst van de Bestelling bevestigt Peddler de Bestelling elektronisch aan de Gebruiker.
 • De Overeenkomst kan alleen door de winkelier worden uitgevoerd als de gebruiker bij het plaatsen van de bestelling de juiste en volledige contact- en adresgegevens verstrekt. De Klant is verplicht om eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betalingsgegevens onverwijld aan de Verkoper en / of Peddler te melden.
 • Met betrekking tot informatie over de status van de Bestelling moet de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail beschikbaar zijn (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) voor zowel de Winkel als Peddler.
 • Als de gebruiker kiest om de Bestelling bezorgd te krijgen, moet de klant aanwezig zijn op het afleveradres dat door de gebruiker is aangegeven op de geselecteerde datum en de geselecteerde periode (bezorg tijdvak) om de bestelling te ontvangen.
 • Als Peddler of een derde partij die voor Peddler werkt, de bestelling namens de winkel bezorgd, kan Peddler bezorgkosten in rekening brengen. De bezorgkosten worden vermeld op het platform, voordat een gebruiker een bestelling plaatst.
 • Als een gebruiker besluit om de Bestelling op te halen in de Winkel, moet hij aanwezig zijn tijdens de geselecteerde tijd op de locatie van de Winkel, zoals aangegeven in de bevestigings e-mail, sms of op de Peddler website.
 • Bij levering van de bestelling kan de winkelier om identificatie vragen als de bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdsbeperking bevat. Indien de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimum leeftijdseisen, zal de Winkel weigeren de betreffende producten aan de Gebruiker te leveren. In dat geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 • Peddler aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Na het plaatsen van de bestelling kan de gebruiker naar eigen goeddunken kiezen om een ​​koerier een fooi te geven via de beschikbare betalingsmethoden.
 • De fooi is bedoeld voor de koeriers en kan niet worden beschouwd als betaling voor diensten van Peddler. Peddler zal daarbij alleen optreden als curator en overdrager van de fooien.
 • Peddler draagt ​​de fooi over aan de koeriers voor het geval deze rechtstreeks via de Peddler’s-site worden vergeven.
 • Nadat de gebruiker een bevestiging van het plaatsen van de fooi heeft ontvangen, kan de fooi niet worden terugbetaald of geretourneerd.

Begeleiding

Peddler kan automatische begeleiding bieden aan zowel Gebruikers als Winkels op de site. Bijvoorbeeld met betrekking tot prijsstelling, aanbiedingen, levering en andere begeleiding. Dergelijke begeleiding is louter informatief en je kunt besluiten deze al dan niet te volgen.

Geen beoordeling / geen verantwoordelijkheid.

Peddler beoordeelt de inhoud van het aanbod van Winkels niet. Hoewel we mogelijk (maar niet verplicht zijn) te helpen bij het vergemakkelijken van geschillenbeslechting via verschillende programma's, moet je er rekening mee houden dat Peddler geen controle heeft over het bestaan, de kwaliteit, de veiligheid of de wettigheid van geadverteerde items. Peddler garandeert niet; de waarheid of nauwkeurigheid van de feedback / beoordelingen van Gebruikers; het vermogen van Winkels om bepaalde items te verkopen; de mogelijkheid van gebruikers om voor items te betalen; of dat een gebruiker of Winkel daadwerkelijk een transactie voltooit of een item retourneert. Meld eventuele problemen met de site, met (andere) gebruikers of Winkels aan ons. Peddler kan in bepaalde omstandigheden een bestelling terugbetalen op verzoek van de Gebruikers of Winkels, als een van de regels wordt overtreden door de gebruiker of de winkel (zie onze rechten).

Spam niet.

Dit omvat het link-bombing, het promoten van iets anders dan producten die op Peddler worden vermeld, het verzenden van ongevraagde verzoeken in de discussie faciliteiten, het hypen van services van derden en het gebruik van e-maillijsten van externe bronnen, om er maar een paar te noemen. De commentaar- en berichtensystemen op Peddler zijn hier zodat mensen kunnen communiceren, vragen kunnen stellen en groepen kunnen vormen om een ​​product te kopen - niet voor spam.

Wees niet ongepast.

Communicatie is de sleutel tot het soepel laten verlopen en onderhouden van lokale gemeenschappen op Peddler - we moedigen gebruikers aan om met Winkels te praten en met elkaar in gesprek te gaan, vooral als je vragen hebt. Het enige wat we vragen is dat die gesprekken eerlijk en attent blijven. Communiceert niet met obscene, hatelijke of aanstootgevende berichten of inhoud. Plaats geen persoonlijke informatie. Plaats geen auteursrechtelijk beschermde inhoud zonder toestemming. Als je een product of aanbieding niet leuk vindt, koop het dan niet - zo eenvoudig is het. Je hoeft er niet over te tieren. Kortom, probeer te allen tijde andere gebruikers te respecteren (zelfs als je een slechte dag hebt) - het is eigenlijk niet zo moeilijk.

We tolereren geen rare zaken.

Als iets er niet goed uitziet of als je er gewoon een raar gevoel bij hebt, laat het ons dan weten. Het kan niets zijn, maar wij vinden dat het altijd het beste is om aan de veilige kant te staan. Ons team beoordeelt elk rapport dat we ontvangen en we ondernemen actie wanneer we te horen krijgen dat iemand de regels overtreedt. Soms betekent dat we gewoon iemand een waarschuwing geven; soms betekent het dat bepaalde privileges of accounts volledig moeten worden ingetrokken.

Naarmate onze gemeenschappen groeien en veranderen, zal dat ook zo zijn met de manier waarop we deze richtlijnen evalueren en handhaven. Het is aan ons allemaal als gemeenschap om ervoor te zorgen dat Peddler een veilige en leuke plek blijft om de producten te kopen die we willen en waar we van houden.

Hoe werkt kopen.

Dit gedeelte gaat in op de details van hoe het kopen van een productvermelding / aanbieding werkt - zaken als waar je zich daadwerkelijk aan verbindt bij het kopen; hoe je moet betalen; of aankopen gewijzigd of geannuleerd kunnen worden; hoe gebruikers contact kunnen opnemen met winkels.

Introductie.

Peddler biedt een marktplaats waar gebruikers producten van lokale winkels in hun omgeving kunnen bekijken, zoeken en kopen en deze bij hun thuis of op het werk kunnen laten bezorgen, of de producten in de winkel kunnen afhalen.

Uitnodiging.

Wanneer een Winkel een productaanbieding maakt, nodigt hij gebruikers uit om het door hen aangeboden product te kopen. Iedereen die een dergelijk aanbod accepteert, koopt het product en vormt een juridisch bindende Overeenkomst met de winkelier. Peddler maakt geen deel uit van of is geen partij bij de overeenkomst - de overeenkomst is een directe juridische relatie tussen de winkel en de individuele gebruikers, die zijn overeengekomen om een product te kopen of te reserveren.

Productaanbiedingen voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden die gelden voor een productaanbieding:

 • Aanbod: Geregistreerde en geverifieerde Winkels kunnen een productaanbieding maken (op voorwaarde dat dit geen beperkte of uitgesloten producten betreft).
 • De prijs instellen: voor elke aanbieding kan een winkel de verkoop- of verkoopprijs met korting instellen.
 • Kopen: wanneer jij een product koopt, ben je gegarandeerd van het product tegen, de door de Winkel, aangeboden prijs.
 • Productaanbieding verwijderen: een productaanbieding kan op elk moment door een winkel worden verwijderd, maar reeds gemaakte aankopen moeten door de winkel worden uitgevoerd.
 • Producten: een winkel moet gebruikers die producten hebben gekocht de producten in het aanbod verstrekken in overeenstemming met de overeenkomst en in overeenstemming met alle toepasselijke consumentenbescherming wetten die van toepassing zijn op de overeenkomst of op de betrokken gebruiker;
 • Belastingen: voor elke productaanbieding worden de toepasselijke belastingen berekend op basis van jou bezorg bestemming, het belastingbeleid en de instellingen van de winkelier. Jij kunt al deze details zien tijdens het afrekenproces.
 • Levering: Peddler biedt een bezorgoptie (die mogelijk een extra vergoeding omvat) via ons koeriersnetwerk en/of een optie om het af te halen in de winkel. De winkelier kan deze opties inschakelen in hun productaanbiedingen.

Aankoopvoorwaarden.

Dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn wanneer je een product koopt:

 • Wanneer worden kosten in rekening gebracht: kosten mogen alleen alleen door de verkoper in rekening worden gebracht volgens de gekozen of beschikbare betalingsmethode. Je geeft jouw betalingsinformatie en betalingsmethode op wanneer je iets koopt;
 • Bindende overeenkomst: zodra je koopt (het wordt een bindende overeenkomst tussen jou en de winkelier;
 • Wijzigen of annuleren: Als jij jouw aankoop bij de winkelier wilt wijzigen of annuleren, kan je rechtstreeks contact opnemen met de winkelier. Het is de verantwoordelijkheid van de winkelier om te handelen volgens de richtlijnen van Peddler en de wettelijke jurisdictie waar de gebruiker is gevestigd;
 • Betalingsgegevens: in het geval van sommige betalingsmethoden kan om aanvullende betalingsgegevens worden gevraagd of kan een nieuwe verificatie van jouw betalingsgegevens nodig zijn. In het geval dat jouw geverifieerde betalingsgegevens zijn gewijzigd, verlopen of om een ​​andere reden niet langer geldig zijn, zal de Winkel of Site jou automatisch vragen om betalingsgegevens met betrekking tot de aankoop opnieuw in te voeren;
 • Levertijd: De geschatte leverdatum is een schatting en omvat de tijd die nodig is om jouw bestelling te verwerken ("verwerkingstijd") en de levertijd van uw geselecteerde bezorgtijdvak. Mocht een product niet binnen de geschatte tijdsperiode arriveren nadat de verzending is bevestigd, dan kan je rechtstreeks contact opnemen met Peddler via ons Customer Service Portal. Eventuele wijzigingen in de verwachte aankomsttijd kunnen worden meegedeeld door een winkelier en of het Peddler-team;
 • Tracked bezorgingen: In de meeste gevallen bevatten verzonden producten tracking die wordt verzonden zodra de winkelier de verzending heeft bevestigd en de betaling heeft ontvangen. Jij ontvangt een melding van de winkel of de site met een tracking-URL;
 • Berichten: jij of de winkelier kunnen elkaar vragen over jouw aankoop communiceren. Om de aankoop te voltooien, heeft de winkelier mogelijk aanvullende informatie van je nodig, zoals ontbrekende adresgegevens. Ze vragen om informatie nadat de aankoop is geslaagd. Mogelijk heb je tijdens of na een aanbieding ook vragen aan de winkelier over het product of de levering. Je kunt alleen rechtstreeks vragen aan winkels stellen nadat je een product hebt gekocht. Alle andere vragen kunnen worden gesteld via het klantenserviceportaal of door contact op te nemen met de winkel via hun winkelcontactgegevens;
 • Retourneren: aangezien Peddler geen partij is bij de Overeenkomst, biedt Peddler geen restitutie aan. Retailers hebben mogelijk een verplichting om restituties aan te bieden wanneer deze voldoen aan de wettelijke jurisdictie van de gebruiker of het beleid van Peddler. De verantwoordelijkheid voor terugbetalingen van een product of aankoop ligt uitsluitend bij de winkelier. Peddler kan in sommige omstandigheden de gebruiker overschrijven en terugbetalen als de regels voor of tijdens of na de transactie door de verkoper of gebruiker worden overtreden, dit is naar eigen goeddunken van Peddler (zie onze rechten);
 • Producten niet geleverd: als een gebruiker geen product ontvangt, moet de gebruiker melden dat hij het artikel niet heeft ontvangen door contact op te nemen met de winkel en / of het klantenserviceteam van Peddler om het probleem rechtstreeks op te lossen;
 • Namaak: productaanbiedingen van namaakproducten of producten die de beperkte en uitgesloten productlijst op de site schenden, worden niet getolereerd. Als je vermoed dat een product namaak is of in strijd is met ons beperkte en uitgesloten productbeleid, moet je onmiddellijk contact opnemen met Peddler - Peddler werkt met een nultolerantiebeleid voor namaak en beperkte producten;

Berichten tussen Winkels & Gebruikers.

De Peddler-site biedt winkels en gebruikers de mogelijkheid om eenvoudig persoonlijke berichten naar elkaar te sturen zodra een aankoop is gedaan, zodat de gebruiker de winkel eventuele aanvullende vragen kan stellen over het product of de levering. Op zijn beurt biedt het de winkelier een gemakkelijke manier om contact op te nemen met de gebruiker voor eventuele problemen (zoals een onvermijdelijke vertraging) die zich eventueel kunnen voordoen. We doen ons best om messaging-services aan te bieden als een veilig communicatiekanaal tussen gebruikers en winkels. Bij de onderlinge communicatie moeten de volgende regels in acht worden genomen:

 • De uitwisseling van persoonlijke informatie via het systeem voor het doorsturen van berichten en e-mail wordt sterk afgeraden. De meeste informatie die wordt doorgegeven tussen gebruikers van Peddler en winkels via het systeem voor het doorsturen van berichten en e-mail, wordt niet gecontroleerd of gereguleerd door Peddler. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor het misbruik van persoonlijke informatie door de gebruikers. Bovendien verzoeken we om ongevraagde advertenties aan Peddler te melden;
 • We staan ​​ook niet toe dat winkels of gebruikers e-mailadressen of links uitwisselen die winkels en gebruikers niet direct helpen een transactie op Peddler te voltooien.

Retourzendingen, terugbetalingen en geschillen.

We begrijpen dat wanneer je een aankoop doet, het niet altijd helemaal is wat je wilde, het niet echt werkt of dat je er gewoon niet meer hetzelfde over voelt, en er voor kiest een ​​artikel terug te sturen en een terugbetaling aan te vragen. Peddler en zijn geregistreerde Winkels erkennen dit en daarom zijn Winkels verplicht om (minimaal) een 14-dagen retourbeleid te hanteren voor non-foodproducten die op de site worden verkocht, eten en drinken en producten op maat zijn hiervan uitgesloten. Bovendien hebben gebruikers rechten die worden beschermd door wet- en regelgeving en moet elke winkelier zich houden aan de wetten van de bestemmingen waarnaar ze verzenden en verkopen, zodat u als gebruiker wordt beschermd tegen vervelende zaken.

We vragen al onze winkels om retouren, terugbetalingen en geschillen aandachtig en met de grootste zorg en respect voor de gebruiker te behandelen.

Als je zeker weet dat je iets wilt retourneren (en het valt nog steeds binnen de terugbetalingsperiode), kan je rechtstreeks contact opnemen met de winkel. Als de winkelier niet op de juiste manier op je verzoeken reageert, kan je contact opnemen met onze klantenservice op de site, die kan proberen je helpen het probleem op te lossen. De winkelier is verplicht om uw bezorgdheid weg te nemen en updates te verstrekken over hoe zij van plan zijn jou terugbetaling te verwerken (aangezien het product in aanmerking komt voor terugbetaling en voldoet aan de terugbetalingscriteria). Wanneer je geen antwoord ontvangt of niet tevreden bent met het antwoord van de winkelier, kan de gebruiker Peddler vragen om tussenbeide te komen en te helpen - we doen altijd ons best om onze gebruikers en winkels te helpen.

Dingen die we niet doen en niet verantwoordelijk voor zijn.

We houden geen toezicht op het maken van productafbeeldingen en -beschrijvingen of aanbiedingen van winkels en we moedigen winkels en gebruikers altijd aan om geschillen tussen elkaar op te lossen door tot een eerlijke en minnelijke overeenkomst te komen. Peddler biedt faciliteiten om dergelijke geschillen te communiceren.

Peddler is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies die verband houdt met of volgt uit overeenkomsten of aanbiedingen. We raken niet betrokken bij geschillen tussen gebruikers en verkopers, of tussen gebruikers en derden met betrekking tot het gebruik van de services of site. We onderschrijven geen inhoud / productinformatie, het gebruik van de Services of Site door de Gebruiker is op hun eigen risico.

Peddler is gratis voor gebruikers.

Peddler is gratis voor gebruikers, we willen gebruikers helpen de dingen waarvan ze houden lokaal te laten kopen. We brengen gebruikers geen kosten in rekening voor het gebruik van de services of de site. We brengen retailers een vergoeding in rekening voor het leveren van de service, maar dat is alles.

Het aanmaken van een account op de site als gebruiker is gratis. Wanneer je een product op de site koopt op basis van een aanbieding, worden er geen extra kosten in rekening gebracht namens Peddler, zijn partners of betalingsproviders (maar u moet natuurlijk de winkelier betalen voor de overeengekomen prijs).

De Winkels betalen een vergoeding voor hun gebruik van de Services en de Site. Wanneer een gebruiker een overeenkomst aangaat, kunnen betalingspartners van Winkels ook een klein bedrag in rekening brengen aan de Winkel om de betaling tussen jou en de Winkel te vergemakkelijken. De Winkel is verantwoordelijk voor het aangeven van de juiste belastingen die van toepassing zijn op uw aankoop binnen hun rekeningen.

Andere websites.

Peddler kan links bevatten naar andere websites. (Zo kunnen productbeschrijvingen, gebruikersprofielen, winkelprofielen en opmerkingen linken naar andere sites.) Wanneer je websites van derden bezoekt, doe je dit op eigen risico. We hebben geen controle over en / of onderschrijven deze sites.We staan geen reclame of linken naar sites van derden toe zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

Intellectueel eigendom (Gegenereerd door Winkel of Gebruiker op Peddler).

We zijn niet de eigenaar van de productinhoud, afbeeldingen of inhoud die op Peddler is geplaatst. Echter, wanneer een winkel een productvermelding of aanbieding maakt, geven ze ons het groene licht om deze opnieuw te gebruiken of te kopiëren. We moeten dit doen om de site te runnen of de services te leveren of (andere) mensen te laten zien wat er gebeurt op de site (marketing). We gebruiken dit over het algemeen alleen om productaanbiedingen te promoten en op andere websites te presenteren om uiteindelijk de gemeenschap van blije mede-Peddler’s te vergroten. Winkeliers zijn verantwoordelijk voor de inhoud die ze plaatsen en door te posten laten ze ons weten dat het allemaal goed is om te gebruiken.

Peddler is niet de eigenaar van de inhoud die jij bij ons indient (jouw content). Maar we hebben bepaalde licenties van jou nodig om onze Services uit te voeren. Wanneer jij inhoud op Peddler plaatst of een aanbieding maakt:

 • We kunnen de inhoud gebruiken die jij hebt ingediend. Jij verleent ons, en anderen die namens ons handelen, het wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royalty vrije, sublicentieerbare, overdraagbare recht om het copyright, de publiciteit, het handelsmerk en databaserechten met betrekking tot jouw content op de site of in verband met de site of de services (inclusief het recht om de site en services elders op de markt te brengen en op de markt te brengen met jouw content).
 • Wanneer we de inhoud gebruiken, kunnen we wijzigingen aanbrengen, zoals bewerken of vertalen. Jij verleent ons het recht om jouw content te bewerken, wijzigen, opnieuw te formatteren, verwijderen of te vertalen.
 • Je verzendt geen dingen waarvoor je geen auteursrecht hebt (tenzij je toestemming hebt). Jouw content zal geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden bevatten, of materiaal dat onderhevig is aan andere eigendomsrechten van derden, tenzij jij toestemming hebt van de rechtmatige eigenaar van het materiaal, of jij anderszins wettelijk gerechtigd bent om het materiaal te plaatsen (en om Peddler alle licentierechten te verlenen die hier worden beschreven).
 • Alle royalty's of licenties op jouw content zijn jou verantwoordelijkheid. Jij betaalt alle royalty's en andere bedragen die verschuldigd zijn aan een persoon of entiteit op basis van jouw content, of op Peddler’s hosting van die content.
 • Je belooft dat als we je inhoud gebruiken, we niemands rechten of auteursrechten schenden. Als Peddler of zijn gebruikers jou inzending exploiteren of gebruiken op manieren die in deze overeenkomst worden overwogen, beloof jij dat dit de rechten van derden niet zal schenden, inclusief (zonder beperking) privacy rechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractenrecht of enig ander intellectueel eigendom of eigendomsrechten.
 • Jij bent verantwoordelijk voor de dingen die je plaatst. Alle informatie die op de site wordt ingediend, of deze nu openbaar is gepost of privé is verzonden, is de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie die inhoud afkomstig is.
 • We zijn niet verantwoordelijk voor fouten in uw content. Peddler is niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in enige content.

Peddler’s Intellectueel Eigendom.

De inhoud van Peddler wordt op verschillende manieren beschermd. Je hebt het recht om het voor bepaalde persoonlijke doeleinden te gebruiken, maar je kunt het niet voor commerciële doeleinden gebruiken zonder eerst toestemming te hebben verkregen.

De Diensten van Peddler zijn op verschillende manieren wettelijk beschermd, waaronder auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, patenten, handel's geheimen en andere rechten en wetten. Jij stemt ermee in alle copyright- en andere juridische kennisgevingen, informatie en beperkingen te respecteren die zijn opgenomen in de inhoud die via de Site of Services wordt geopend. Jij gaat er ook mee akkoord dat de afgeleide inhoud van de website niet te wijzigen, vertalen of anderszins te maken

Als jij deze inhoud voor commerciële doeleinden wilt gebruiken, reproduceren, wijzigen, verspreiden of opslaan, heb je voorafgaande schriftelijke toestemming van Peddler of de relevante copyrighthouder nodig. Een "commercieel doel" betekent dat je op welk manier dan ook van plan bent inhoud te gebruiken, verkopen, een licentie af te geven, te verhuren of anderszins te exploiteren voor commercieel gebruik.

Hoe we omgaan met inbreukkwesties.

Wij nemen aantijgingen van (auteursrecht) inbreuken zeer serieus en reageren op meldingen van vermeende inbreuken indien deze kennisgevingen in overeenstemming zijn met de wet. We doen er alles aan om onze community te beschermen. We behouden ons het recht voor om inhoud waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk maakt, te verwijderen of uit te schakelen en om accounts voor herhaalde inbreukmakers te beëindigen. We doen dit waar nodig en naar eigen goeddunken.

Onze rechten.

Om operationeel te blijven, moeten we controle kunnen houden over wat er op onze website gebeurt. In dit gedeelte behouden we ons het recht voor om beslissingen te nemen om de gezondheid en integriteit van ons systeem te beschermen. We nemen deze krachten niet licht op, maar we gebruiken ze alleen als het moet.

Peddler behoudt deze rechten:

 • We kunnen zonder verdere kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan de Peddler-site en -diensten (ook tijdens aanbiedingsperiode).
 • We hebben het recht om te beslissen wie in aanmerking komt om Peddler te gebruiken. We kunnen accounts annuleren of weigeren onze diensten aan te bieden. (Vooral als deze worden misbruikt.) We kunnen onze toelatingscriteria op elk moment wijzigen. Als deze dingen wettelijk verboden zijn in jouw woonplaats, herroepen we jouw recht om Peddler in dat rechtsgebied te gebruiken.
 • We hebben het recht om een ​​aanbieding te annuleren of om een ​​aanbieding of productvermelding of aankoop van een gebruiker te verwijderen, op elk moment, in het geval dat deze voorwaarden niet worden nageleefd, de wetten worden overtreden of Peddler negatief wordt beïnvloed.
 • We hebben het recht om een ​​ aanbieding voor een winkel op elk moment te weigeren, annuleren, onderbreken, verwijderen of op te schorten om welke reden dan ook, in het geval dat deze voorwaarden niet worden nageleefd, de wetten worden overtreden of Peddler negatief wordt beïnvloed (tenzij een overeenkomst reeds aanwezig is tussen een winkelier en gebruiker en de toepasselijke wetgeving dit niet zou toelaten).

Garantieverklaring.

We werken heel erg hard om jou een geweldige service te bieden, maar we kunnen niet garanderen dat alles altijd perfect zal werken, hoewel dat wel is waar we naar streven! Deze site en de services worden geleverd zoals ze zijn, zonder garanties. Jij gebruikt onze Services uitsluitend op eigen risico. We besteden de nodige zorg aan het leveren van onze Services, maar we kunnen niet garanderen dat bepaalde resultaten worden behaald door de Services te gebruiken en de Services zijn mogelijk niet altijd beschikbaar, of de Services kunnen worden gewijzigd. De Services worden daarom aan u geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

Vrijwaring.

Als je iets op Peddler doet waardoor Peddler wordt aangeklaagd, hebben we je hulp nodig om de zaken recht te zetten. Als jij iets doet waardoor wij worden vervolgd, of als jij een van de beloften die je onder of krachtens deze voorwaarden doet, niet nakomt, ben jij daarvoor verantwoordelijk in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en waar de wet dit vereist of accepteert, moet jij ons vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims en kosten die voortvloeien uit of verband houden met jou gebruik of misbruik van de site of services.

Beperking van aansprakelijkheid.

Als er iets ergs gebeurt als gevolg van jou gebruik van Peddler, zijn wij niet aansprakelijk (voorbij een klein bedrag). Voor zover wettelijk toegestaan, is Peddler, zijn directeuren, werknemers, partners, leveranciers of inhoud leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bestraffende, gevolg-, speciale of voorbeeld schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot schade (i) als gevolg van jou toegang tot, gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services; (ii) voor gederfde winst, gegevensverlies of kosten van aanschaf of vervanging van goederen of diensten; of (iii) voor elk gedrag van content van een derde partij op de site. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Peddler voor directe schade meer bedragen dan (in totaal) honderd euro (€ 100,00)..

Geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

Wij zijn gevestigd in Amsterdam en alle geschillen met ons moeten worden behandeld door de bevoegde rechtbank in Amsterdam naar Nederlands recht, maar je kunt het geschil altijd voorleggen aan de bevoegde rechtbank op basis van de toepasselijke wetgeving, op voorwaarde dat je ons op de hoogte stelt van jouw wens hiertoe uiterlijk één maand nadat wij jou in kennis hebben gesteld van ons voornemen om een ​​geschil voor te leggen aan de rechter in Amsterdam.

De rest.

Dit zijn onze officiële voorwaarden en regels voor hoe dingen werken. Heel erg bedankt voor het gebruik van Peddler!

Deze voorwaarden en het andere materiaal waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Peddler met betrekking tot de services. Ze vervangen alle andere communicatie en voorstellen (mondeling, schriftelijk of elektronisch) tussen jou en Peddler met betrekking tot de Services en regelen onze toekomstige relatie. Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig blijkt te zijn op grond van de wet, wordt die bepaling beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is, zodat de voorwaarden anders volledig van kracht en effectief en afdwingbaar blijven. Als jij of Peddler op geen enkele manier enig recht uit hoofde van deze Voorwaarden uitoefent, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van andere rechten.

Door verder te navigeren op deze website accepteer je het gebruik van cookies.

Privacy & Cookie instellingen

Privacy Voorkeuren
Noodzakelijke cookies
Analytics-cookies
Inhouds- en advertentiecookies

Uw privacy

Altijd actief

Wanneer u een website bezoekt, kan de site informatie in uw browser opslaan, vaak wordt dit gedaan in de vorm van cookies. Deze informatie kan over u, uw voorkeuren of uw apparaat gaan en wordt meestal gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht. De informatie identificeert u meestal niet direct, maar het kan u een persoonlijkere webervaring geven.

Omdat we uw recht op privacy respecteren, kunt u ervoor kiezen om sommige soorten cookies niet toe te staan. Klik op de verschillende categoriekoppen voor meer informatie en om onze standaardinstellingen te wijzigen. Het blokkeren van sommige soorten cookies kan echter van invloed zijn op uw ervaring met de site en de services die we kunnen bieden.

Weet je zeker dat je het artikel wilt verwijderen?

Weet je zeker dat je jouw mandje wilt legenmaken?

... Loading

Bezorgadres toevoegen

Bezorgadres toevoegen

Voer je adres in en winkel bij duizenden lokale winkels.

Dezelfde dag duurzaam bezorgd.

Creëer nieuw mandje?

Momenteel kun je bij één winkel tegelijk afrekenen. Shop verder met OF maak een nieuw mandje aan voor undefined.

Verifieer je leeftijd

Dit item is beperkt tot jaar of ouder.

Het spijt ons, dit product is beperkt tot artikelen per klant.

Kies je bezorgtype

Heb je een account?

Met een Peddler account profiteer je van track 'n trace en kortingen zoals gratis bezorging

Artikelen in je mandje zijn gewijzigd.

Artikelen in je mandje zijn gewijzigd.